Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 7. 2016

Šikana, její druhy a formy

 

Pojem ,,šikana'' zahrnuje opravdu mnoho různých aspektů a jeho definice je vymezena jako úmyslné a opakované psychické či fyzické ubližování slabšímu jedinci či skupině silnějším jedincem (skupinou). Aktéři šikany jsou pojmenováni jako oběť (slabší jedinec) a agresor (silnější jedinec). Její druhy a formy jsou následující:

Fyzická agrese: agresor používá fyzického násilí
Slovní agrese a zastrašování: agresor oběti vyhrožuje slovně např. fyzickým útokem (který může či nemusí uskutečnit), zesměšňuje ji, ponižuje, zastrašuje
Krádeže, ničení, manipulace s věcmi: agresor ničí majetek oběti, či si jej půjčuje a vrací znehodnocen Násilné a manipulativní příkazy: agresor nutí oběť k různým ponižujícím úkonům

Šikana je též rozdělena na pět stádií. Je to z toho důvodu, aby byl postup při vyšetřování šikany správně zachován. S prvními dvěma stádii si může škola či pracoviště poradit bez odborníků, ostatní stádia už ale názor specialistů vyžadují.

Zrod ostrakismu: Pojem ostrakismus znamená v přeneseném slova smyslu vyloučení jedince ze skupiny. Okrajový člen skupiny se v ní necítí dobře, na jeho účet jsou páchány ,,drobné'' legrácky. Je neoblíben a neuznáván. Toto stádium je základem pro pozdější závažnější šikanu.
Fyzická agrese a přitvrzovací manipulace: Agresoři si vybíjí na svých obětech své vlastní problémy. Manipulace s oběťmi se přitvrzuje, oběť slouží jako hromosvod.
Vytvoření jádra: Agresoři začínají být silnější, objevují se mezi nimi noví členové, kteří s nimi spolupracují na šikaně ,,slabších'' jedinců.
Většina přijímá normy: Normy agresorů jsou přijímány většinou, agresoři se stávají vůdci skupiny. Totalita neboli dokonalá šikana: Šikana se stává skupinovým programem. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které byly pro přehlednost označeny jako "otrokáři" a "otroci".Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

Podrobnější charakteristika šikany

Šikana je fyzické a psychické omezování a terorizování slabšího jedince v kolektivu. Vůdcem je silná osobnost agresora, ve skutečnosti však velice deprivované osoby,která ale bohužel dokáže strhnout k podobnému jednání své submisivní (poddajné) nohsledy. Šikanování .je jakékoli chování se záměrem ublížit, ponížit, ohrozit, zastrašovat, ale může mít podobu též sexuálního obtěžování. Vyskytuje se ve školách, na pracovištích (mobbing: pracovník-pracovník, bossing: šéf-pracovník, staffing : pracovník/pracovníci- šéf), novým fenoménem je též internetová šikana (kyberšikana). Zahrnuje též přehlížení, pomluvy, ale i bití a agresivní chování.

Její příčiny jsou následující:

vlastnosti oběti (odlišnost) a vlastnosti agresora (agresivita,špatné podmínky)
motiv agresora může být bavení skupiny ostatních jedinců
předvádění se
sadistické uspokojení z týrání
vybití vlastní zlosti a neúspěchu na slabším jedinci
agresorova závist vlastností,schopností,ale i finančního zázemí oběti
kompenzace agresorových pocitů méněcennosti
upevnění moci, zisk a vykořisťování


Následky šikany:

Psychické: frustrace, neschopnost navazovat vztahy,sociální izolace,nízké sebevědomí,deprese,neúspěch Zdravotní: úrazy spojené s násilím, rozvoj psychosomatických obtíží,zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí Sociální: zhoršení prospěchu, kriminální jednání, změna povědomí o společnosti

Návrhy řešení na ochranu týraného:

Při pokusu o zjednodušující pohled hrozí nebezpečí ztráty samotné podstaty problému. Hlavním kritériem při hledání opatření by mělo být, nakolik pomohou oběti. Šikana vyžaduje sice okamžitou reakci, ale pozor, unáhlené řešení, nezohlednění všech klíčových aspektů, nedotažená a nedomyšlená opatření mohou vést spíše ke zhoršení situace.

Priority při řešení šikany:

1. Zajistit maximální možné fyzické bezpečí oběti, předejít opakování

2. Změnit celkovou atmosféru ve skupině

3. Pomoci obětem i útočníkům osvojit si adekvátnější způsoby chování

Zdroj: http://www.poradenskecentrum.cz, http://www.prevence-praha.cz, http://psychologie.doktorka.cz,
http://stop-sikane.blog.cz/, http://www.zsjandusu.net/skola/, http://stream.cz - Video pořadu Fenomén: Šikana, kniha: JULIÁN MELGOSA : Žít naplno

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář