Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 7. 2016

Subkultury a jejich problematika

Tento článek je mým referátem o subkulturách, pojednává o subkulturách obecně, ale i o sociálně patologických jevech a výchovných problémech,proto je zařazen v této rubrice.

Použitá literatura:

Josef Smolík: Subkultury mládeže. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010 ISBN 978-80-247-2907-7
Karel Veselý a spol.: Kmeny. Praha: Bigg Boss Yinachi, 2012 ISBN 978-80-903973-2-3


Subkultura mládeže je typ subkultury vázaný na specifické způsoby chování mládeže,na její sklon k určitým hodnotovým preferencím,akceptování či zavrhování určitých norem, životní styl odráží podmínky života.
Všichni se v každodenním životě často setkáváme s příznivci jednotlivých hudebních stylů či jednotlivých subkultur, které se svým specifickým způsobem liší od většinové společnosti. Nutno dodat, že nejčastěji se s nimi setkávají pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, ale i žáci a studenti. Fenomén subkultur se rozšířil již před rokem 1989, ale teprve v poslední době v letech demokratické společnosti mládež konečně dostala možnost plně se projevit. Do jaké míry je to správné, tomu bych se chtěla věnovat v tomto referátu. Některé subkultury jsou totiž (někdy i neprávem) spojovány se sociálně patologickými jevy. Jsou často označovány jako deviantní, což pro mnoho lidí znamená záporné hodnocení (i když deviace je pouze odchylka od společnosti, ať už kladná či záporná). Pro začátek bych chtěla jednotlivé subkultury krátce představit.
Tatoo: Členové této subkultury mají velkou zálibu v tetování a jiném krášlení (do jaké míry je toto slovo v původním významu, nechám na vás) svého těla.
Grafitty: Zálibou členů je sprejerství neboli Street Art na veřejných místech, často na nelegálních zdích a vlacích, ale v současné době se objevují místa zlegalizovaná právě pro ,,writery'' (označení pro sprejery). Punk: Velmi rozsáhlá subkultura, která i v sobě obsahuje různé názorové ideologie, které se od sebe markantně liší (např.: rasismus, nacionalismus,oproti tomu straight edge*,ekologie…). Vyznačují se poslechem charakteristické hudby (punku) a drsným vzhledem.
Hip Hop: Příznivci této subkultury, většinou ve volném oblečení s charakteristickými ,,tácky'' na hlavě, značkovými teniskami a řetězy kolem krku se vyznačují poslechem hudby stejného žánru: hip hopu, rapu, často tvoří i hudbu vlastní.
Cosplay: Subkultura pochází z Japonska, její členové jsou uchváceni kreslenými seriály a jejich postavami. Setkávají se v kostýmech za účelem reprodukce jejich oblíbených seriálů. Mají velmi dobrý vztah k technologiím. Emo: Jedinci se vyznačují poslechem hudby stejného stylu a dávají najevo všechny své emoce, ať už kladné, či záporné. Tato subkultura byla často spojována se sebepoškozováním, ale je to pouze předsudek z neznalosti, neboť sebepoškozováním lidé mohou trpět bez ohledu na členství v subkultuře.
Hackeři: Velký zájem o počítače a s tím spojené ,,hackování'' různých programů, dostávání se k utajeným informacím. Neohippies: Členové- Rainbow pořádající různé festivaly v přírodě, kde se setkávají za účelem odpočinku od konzumní společnosti. Jejich společným znakem jsou zájem o ekologii, esoteriku (na srazech pořádají různé esoterické workshopy). Volná výchova dětí a vůbec volnost a svoboda jsou jejich hlavní filozofií.
MMORPG, Virtual: Neměla bych spojovat tyto dvě subkultury, ale v obou jde v zásadě o často až chorobnou zálibu (závislost) v hraní počítačových her. Mnozí fanoušci tak žijí více svou postavou v počítači než svůj ,,normální'' život.
Hooligans: Fotbaloví fanoušci, pořádají setkání, kde vybíjí svou agresivitu (často rvačkami). Goths: Hudební subkultura, jejíž fanoušky spojuje hudba jako gothic rock, darkwave a určitá míra temné estetiky. Hledají krásu tam, kde ji druzí nevidí.
Black: Fanoušci black metalu s charakteristickým vzhledem: bílé obličeje, černé oblečení vytváří strašidelný kontrast.
Straight edge*: Punkoví odpůrci alkoholu, drog, nechtějí se nechat ovládat vládou, takzvaně ,,oblbovat''. Subkultur existuje mnohem více, ale pro zkrácení se budu zabývat pouze těmito. Členům různých subkultur je většinou mezi 15-22 lety, v období puberty a adolescence subkultury získávají nové členy. Souvisí to velice s touhou někam patřit, najít sám sebe, poznat nové přátele. Vydělení od většinové společnosti je znak vzdoru, v pubertě tolik významným ke správnému vývoji. Subkultury jako vrstevnické skupiny mají významné postavení v procesu socializace (osvojení pravidel, soubor názorů,hodnot a postojů atp.). V subkulturách existují navzájem integrující jedinci, mají společné vědomí ,,my''. Podporují i individuální identitu. ,,Normální'' lidé jsou často ovlivněni různými předsudky, které někdy mají ovšem i své opodstatnění. Ve společnosti mají tedy subkultury tato postavení: poskytují ,,útočiště'' nesocializovaným jedincům, umožňují vyzkoušet nové vzorce chování- může či nemusí být zdrojem značných problémů (kriminalita,rasové bouře), jsou vyjádřením míry demokracie ve společnosti. Rizikové faktory spojené s účastí v subkultuře jsou tyto: zneužívání návykových látek,rizikové chování spjaté s brzkým zahájením sexuálního života,rizikové chování v oblasti psychosociálního vývoje, individuální a rodinné faktory,které vedou právě k účasti v subkultuře.
Shrnutí a můj názor: Obecně subkultury mají své výhody i nevýhody. Je pravdou, že některé subkultury jsou postaveny na násilí (hooligans), ale dá se to úplně odsoudit? Je lepší agresivitu vybíjet na nevinných lidech, či opravdu zorganizovat akce,kde je agresivní chování plánováno? Také velmi těžko říci, do jaké míry je dobré trávit většinu svého času hraním počítačových her a prožívat to více, než svůj vlastní život. Pro lidi v invalidním důchodu, na vozíku, pro jedince na okrajích společnosti je úžasné zapomenout na své trápení a prostřednictvím hry se stát třeba prezidentem státu. Ale co závislost,prosezené hodiny a hodiny, které se daly využít k seznámení se s někým naživo? Být barevný neohippie, který má přátele, lásku k přírodě, mír v duši, ale nevychované děti a přátele pobíhající po venku bez oblečení? Nebo být gothikem, který je oduševnělý a píše básně, ale utápí se v melancholii a smutku? Já myslím, že nejlepší je být sám sebou a mít vlastní individuální styl, mít originalitu! Ano, subkultury jsou možná originální, ale do jaké míry? Posluchač metalu je možná mezi lidmi výrazný s bílou tváří a černým oblečením, ale mezi ,,svými'' jen obyčejně zapadá do stáda. A to na subkulturách neuznávám.(Uvědomění po tom,co jsem sama do subkultury patřila.) Protože hlásají originalitu a vydělení se od společnosti, ale mezi sebou je nerozeznáte. Nemluvě o tom, že se někdy dají strhnout názory, se kterými vnitřně úplně nesouhlasí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář