Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 7. 2016

Některé názory v alternativních vodách, o kterých je třeba pochybovat

Konkrétní důsledky úskalí eso světa, praktiky některých "duchovních průvodců apod. Tento článek volně navazuje na předchozí s názvem Udála se změna po roce 2012? ve kterém slibuji, že konkrétněji rozvedu úskalí esoterického světa, které nám denně přináší a kvůli kterým naše společnost zabředává v již dříve definovaných nevyhovujících situacích, které byly původně příznačné spíše pro materialistické vidění světa. Předem bych chtěla podotknout, že si velmi dobře uvědomuji, že to, co se může zdát nepřijatelné mně, může ve vašem světě fungovat velmi dobře, proto se pokusím vystříhat sporným skutečnostem (jako je víra v anděly, aury, energie přírody apod.) a budu se snažit věnovat se pouze těm, které by mohly mít vyloženě chorobný dopad na společnost s těmito zájmy. Pokud totiž uvěříme některým informacím, které mají tento patologický charakter, je nasnadě, že víra v tato dogmata určitým způsobem ovlivní naše názory a přesvědčení, naši náladu, chování a vztahy, což ve vyhroceném případě může následně ovlivnit smýšlení a chování celé společnosti.

Chtěla bych se vyhnout negativně konotovaným slovům, jako největší bludy, nejvíce patologické myšlenky, přesvědčení mající chorobný dopad a podobně. Je ovšem obtížné nazvat příznačně tuto skupinu "informací" tak, abych se vyhnula negativním konotacím a zároveň detailně vystihla podstatu sdělení. Nazývám tedy tuto skupinu Názory, teorie a přesvědčení ve sférách, které se označují jako esoterické, duchovní a alternativní, o jejichž důvěryhodnosti JE TŘEBA POCHYBOVAT. Také bych ráda uvedla, že nebudu ukazovat prstem na konkrétní šiřitele těchto zpráv, protože nejsem (již z podstaty své povahy) soudcem konkrétních šiřitelů, nýbrž myšlenek, jež nepovažuji za důvěryhodné. Je na tobě, čtenáři, aby jsi prostřednictvím sebereflexe přišel na to, zda takovému názoru již věříš, nebo aby sis jeho původce ze zájmu dohledal. Měj na paměti, že pochybovat je klíčovým momentem k objevení pravdy. Jdeme na to:

  •  Muž poznává pravdu prostřednictvím ženy. - Ano, tento názor nešíří žena, jak by se mohlo z jeho významu a obsahu sdělení zdát. Původcem je nejmenovaný muž, jež uvádí příklady spirituality, moci, intuice a stability, které jsou vlastní každé ženě, jen je v sobě musí objevit. S tímto bych hluboce souhlasila a byla bych ráda, že někdo uznává ženskou sílu, kterou žena nepochybně disponuje. Pokud ovšem budeme věnovat pozornost celému tomuto sdělení, vyjde nám z něj, že muž myslí, upřednostňuje rozum, oproti tomu žena cítí, a tak je schopná lépe vnímat podstatu pravdy, kterou je skutečnost. A že způsob ženy je ten "lepší". Závěr tohoto sdělení zní: ,,Žena je silnější než muž, co se týče vnitřní síly. Je stabilizujícím prvkem společnosti. Když žena neplní svoji funkci stabilizujícícho prvku, tak společnost která je mužská, se ztrácí a přechází do destrukce. Čistě mužská společnost nebo kultura bez zásadního vlivu žen má jen a pouze destruktivní charakter, což okolo sebe můžeme vidět v současné době."(konec citace) A čistě ženská by fungovala? Od čeho je tedy svět založený na dualitě? Den-noc, ráno-večer, oheň-voda... Jedno bychom bez druhého nemohli poznat, uchopit, případně ocenit...A oba aspekty dohromady pak tvoří komplexitu. A tak je to i se ženou a mužem. Jsou rovnocenní a vzájemně se doplňující partneři. A pokud muž poznává pravdu prostřednictvím ženy, tak žena by tuto pravdu nemohla uchopit bez pomoci muže. To ale bohužel z této "informace" nevyznívá.
  •  Existence principu telegonie u lidí. Toto je typický příklad neověřené a bludné informace. Autorka, jež tuto informaci šíří jak ve své knize, tak na svých stránkách, není vědkyně, bioložka, ani tuto situaci nezažila na vlastní kůži. Je pouze přesvědčena o své pravdě, kterou dokládá "mozaikovým myšlením", což je pojem, který je nejspíš opět výplodem její mysli. A který v kontextech jejích sdělení vyznívá jako vyvyšování se nad ostatními (což je patrné z dalších příkladů, které uvedu později). Tato informace rozšiřuje strach mezi muži z toho, že jejich děti vlastně nejsou jejich děti, u žen vzbuzuje zbytečně špatné svědomí a negativní pocity, jež mají destruktivní dopad.
  •  Transformace a různé energie, které mění myšlení lidí k lepšímu. K tomu bych dodala jen to, že tato transformace probíhá neustále, protože u všeho je patrný jistý vývoj. Na zemi neexistuje snad nic, co by stagnovalo. Lidé, kteří někde na internetu sledují transformační změny, jež jsou zaneseny v pseudografech, měřeny nedefinovatelnými přístroji a zveřejňovány pod různými názvy a různými NEOVĚŘENÝMI původci těchto jevů, mají dle mého názoru pocit vykořenění z "neprobuzené" společnosti a z toho pramenící výjimečnosti, a tak se na různých diskusních fórech pod těmito informacemi ubezpečují o tom, jak cítí proměnu sebe v lepší, duchovnější osobnost (a dokládají to tvrzeními, že ten den je zrovna bolela hlava, někdo si jich nevšiml- byli v jemnohmotné sféře apod.).
  • S lidmi a jejich vztahy manipulují Reptiliáni a jejich pomocníci Šediváci. Toto je typická informace, jejíž původce a stoupenci dle mého názoru nejsou schopni přijmout zodpovědnost za své nezdravé vztahy.
  • Země je dutá. Opět informace, jejíž původce tuto informaci nijak EMPIRICKY nezkoumal (neboť k tomu nebyl kompetentní a neměl potřebné dispozice) a tak je založena pouze na víře v tuto "skutečnost". Jisté jevy, jež jsou založeny na víře jednotlivce, se dozajista mohou stát skutečností (o tomto tématu podrobněji zase jindy), ale takovéto tvrzení do tohoto úzu již ze své podstaty nepatří.
  • Gayové a lesby jsou produktem "systému", který chce, abychom se dále nemnožili. Je to choroba. Tato "informace" dle mého názoru již hraničí s neúměrnou distancí a povyšováním se nad určitou "spodinou", odtrhující ji od "normální a lepší" společnosti. Čiší z ní takové nepochopení tohoto jevu a chorobná touha působit jako vzorová, vysoce duchovní a ryze "správná" bytost, že bych nevěřila, že v dnešní době tento názor může někdo vzít za svůj. Jako dovětek nabízím informaci, že homosexualita je jev, který je patrný i v přírodě (kolikrát mi můj děda vyprávěl příběh, kdy jejich kráva Mařena neměla na býky ani pomyšlení) a že se jeho smysl dá vysvětlit i tak, že homosexuálové jsou tu od toho, aby nahrazovali rodiče, jež nejsou kompetentní z nějakého důvodu plnit rodičovské povinnosti.
  •  Žijeme v systému, Matrixu, v područí zákonů... Tato myšlenka ze své podstaty určitým způsobem odkazuje na pravdu, jde ale o okruh informací, které se kolem ní soustřeďují (o tomto píšu v článku Žití v systému a jak se z něj vymanit) a které považuji za pochybování hodné.
  • Slovanské jazyky jsou nejkonstruktivnější na celé planetě. Zde bych pro začátek uvedla asi nejdestruktivnější tvrzení, které v článku s tímto názvem zaznívá, cituji: ,,Proto nás likvidují zvenku i zevnitř, u mnoha čechů se jim to už povedlo, kdy češi nejsou rádi že jsou češi a naopak na čechy nadávají. Je to program, který byl vytvořen speciálně za účelem likvidace našeho národa! Němci, Rusové a národy mluvící slovanskými jazyky jsou naděje pro kompletní lidstvo, MY JSME KLÍČ. Naše energie a naše jazyky nám v tom velice pomáhají. Amerika se může jít zakopat. Ještě v návaznosti na nedávno vydaný skvělý článek s rozhovorem *** (odkaz na Muž poznává pravdu prostřednictvím ženy) bych dodala, že na planetě Zemi NEEXISTUJE silnější kombinace, než uvědomělá spirituální moudrá žena s modrýma očima, která ještě navíc mluví slovanským jazykem (případně rusky nebo německy). - Tyto ženy chce systém zlikvidovat na prvním místě, proto nám sem také cpou arabáše." (konec citace, přepsána i s pravopisnými chybami) Pokud pomineme tvrzení, že autorka článku v jiném odstavci tvrdí, že němčina je slovanský jazyk, tak vyzdvihuje jeho konstruktivní působení, i když němčina vykazuje jisté fonetické znaky, jež jsou společné pro jazyky, které naopak označuje jako destruktivní (tvrdost hlásek, nemelodičnost apod.). Možná je to proto, že se sama německy učí, a proto je její názor ovlivněný do jisté míry subjektivním pocitem, jisté ovšem je, že z tohoto úryvku čiší: vyvyšování se nad ostatními národy, upozorňování na jejich domnělou destruktivitu, poukazování na existenci nedefinovaného "systému", který nás chce zničit, NEPODLOŽENOST celého tohoto tvrzení na základě zkoumání například fonetických aspektů jednotlivých jazyků, prvky rasové nesnášenlivosti a nadřazenost určitých dispozic vnějšího vzhledu, považovaných za něco lepšího, než ostatní. Vlastně bych se k tomu nerada víc rozepisovala, protože čtení něčeho takového na mě působí velmi špatně. V tom smyslu, že naprosto nechápu, jak někdo něco takového může tvrdit. Zavání mi to jistou propagandou, která svou chorobnou ideologií způsobila smrt asi 50 milionů lidí (to je ten nejoptimističtější odhad). Když si představím, že tuto informaci dle návštěvnosti stránek přečetlo minimálně 6000 lidí, je mi z toho skutečně velmi smutno.

Toto jsou tedy aspekty esoterického světa, u nichž bych velmi doporučovala pochybovat o jejich pravdivosti a o tom, zdali je, čtenáři, vezmeš za své. U věcí, které mají eschatologický charakter, ale vlastně u všeho, co není produktem našeho vnitřního poznání, je třeba se zamyslet, zdali je dobré tomu uvěřit a implementovat do svého života. Domnívám se, že je velmi důležité nevytvářet si úzus "vědomostí", ve kterém bychom byli ohraničeni a již nedávali prostor dalším možnostem. Toto chování způsobuje velkou nesvobodu, uzavřenost v dogmatech a ve svých ideologiích, které mohou mít velmi destruktivní dopad na náš život. Opravdu pochybujme o tom, co k nám přichází z vnějších zdrojů a co má zakořeněný negativní podtext.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář