Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 7. 2016

Udála se změna po roce 2012?

Udála se změna po roce 2012? Jaká jsou úskalí esosvěta?
Tento článek se mi již dlouho rodil v hlavě, neboť často nad těmito otázkami přemýšlím. Není mým cílem teď popsat vývoj esoteriky v dnešním slova smyslu, duchovního zaměření lidí, tzv. New Age a podobných jevů, i když by to jistě stálo za výzkum. Pokud se budeme v krátkosti zaobírat tím posledním uvedeným a stále velmi populárním (tedy New Age), můžeme uvést, že toto hnutí se rozmohlo koncem 60. let v USA. Zájmy tohoto hnutí jsou tak rozšířené a nepřesně definované, že vlastně nelze s jistotou vypsat, čeho všeho se týkají. Spadají pod něj však určitě aktuálně populární věci jako například meditace, obrat sám k sobě, rozvíjení pravé mozkové hemisféry, spiritismus (dnes se tomu ovšem říká moderně chanelling), práce s energiemi jako Reiky, alternativní léčení (přírodními zdroji či psychické příčiny nemocí), kvantová fyzika, numerologie, výklad karet, pociťování jednoty s přírodou i ostatními lidmi, různé nauky prastarých přírodních národů a mohla bych ještě dlouho pokračovat. Toto je jen náhodný výčet, který se mi momentálně zrodil v hlavě a nutno podotknout, že některé z těchto aspektů mají velmi starý původ (například zmíněný výklad karet, numerologie), některé se zpopularizovaly až ve 21. století, což vnímám například u přírodního léčení- ano, bylo tu jistým způsobem vždy, ale nutno podotknout, že zejména západní "vyspělá" civilizace se tak nějak odevzdala do rukou západního lékařství, jehož způsob léčení je poněkud fragmentární - v tom smyslu, že se neléčí komplexně celé tělo, ale jenom ta konkrétní část- a dnes si lidé mnohem více uvědomují, že tento způsob není právě šťastný, také rozhodně nesmím zapomenout jmenovat Tajemství- dodnes velmi populární a rozšířené "vědění" apod.
Já ovšem nejsem kompetentní k tomu, abych podala ucelený výklad vývoje esoteriky a duchovního smýšlení, pouze mohu polemizovat, případně doložit důkazy o rozšíření těchto dvou aspektů ve 21. století, konkrétně po roce 2012. V tomto období byl velmi zpopularizovaný předpovězený konec světa prastarou Mayskou civilizací, které právě v tomto období končil dopředu vytvořený kalendář. Spousta lidí této skutečnosti uvěřila a různily se názory, jak tento konec světa proběhne. Byly k němu napsány nespočty knih, za všechny mohu jmenovat třeba 2012, Mayové, jejich civilizace a zánik světa (Miloslav Stingl), Rozhovory na konci světa 21.12.2012 (Martin Severa), a mezi lidmi byla konána spousta opatření, jak se pokusit zachránit, eliminovat možné důsledky zániku světa apod. Nutno podotknout, že věšteb o skončení civilizace je taktéž nespočet, ovšem na této se podle mého soudu (když jsem například prošla v knihkupectví vedle regálu Esoterika a Duchovno) vytřískala spousta peněz. Jak vidno, jsme stále zde a já se ptám, zdali se udál nějaký posun ve smýšlení lidstva, zdali tato věštba o zániku civilizace nebyla spíše metaforického charakteru s tím, že by se lidé spíše obrátili více do sebe a začali žít "duchovněji". A zároveň si odpovídám, dle svého pozorování, že toto mohu s určitostí potvrdit.
Ano, velmi se rozmohlo vydávání publikací, přednášek, ovšem i článků na internetu, seminářů a dalších médií o tom, jak žít "správně", jak žít "duchovně", jak mluvit s anděly, vílami, jak žít v jednotě a o čem toto celé je, jak vidět aury, symboliku událostí, vnímání koincidencí a toho, kam nás život vede, abychom došli naplnění své osobnosti... Zkrátka a dobře- jak zlepšit svůj život, obrátit se od materialistického vidění světa a být kreativní a jak dojít k naplnění našich snů. Toto vše se v jistých skupinách lidí velmi zpopularizovalo a dodnes je to stále žádoucí. Většinu z těchto věcí v jejich podstatě kvituji většinou s nadšením. Jsou zde ovšem velmi sporné směry (některé z nich uvádím na začátku článku), informace a odnože těchto myšlenek, které, včetně přehánění výše uvedených, mají svou, jak už to tak bývá, velmi negativní stránku. A tato stránka, viděno hodně pesimisticky, často převažuje nad pozitivními dopady, které tato (nazvěme je) hnutí mohla mít. A tím vlastně často podporují negativa ve společnosti, které tu byly dříve. Opět nutno podotknout, že s těmito negativy se já často reálně setkávám, nezahrnuji do své úvahy nic, o čem bych nevěděla z vlastních zkušeností. A abych konečně napsala, o čem přesně mluvím, tak za tyto negativní jevy považuji zejména:
· Vyvyšování se "duchovních" lidí na těmi "obyčejnými", neprobuzenými, neduchovními
· Únik od reality a následného pocitu, že nejsem dost dobrý, když například nedokážu vidět auru či komunikovat s jemnohmotnými bytostmi
· Odevzdávání zodpovědnosti za svůj život tzv. duchovním průvodcům, kteří nám jistě poradí a pomohou za nás vyřešit naše trápení a životní neúspěchy
· Myšlenka, že za vše, co se stalo, mohou naše minulé životy a následné regresní terapie, které by nám měly pomoci vyřešit naše současné krizové situace
· Psaní a čtení kvant informací, které si jednak původci neověřili a ani nijak nemohli (pro účel příkladu chystám samostatný článek, kde uvedu největší perličky z této oblasti) a které jsme si neověřili hlavně my sami, ale slepě jim věříme a řídíme se podle nich
· Určování toho, který z těchto směrů je ten správný, shazování jednoho na úkor druhého, hádky o tom, co je správná cesta s tím, že každý má svou, neproniknutelnou vidinu o vlastní pravdě
· Závislost na těchto informacích, knihách a seminářích v marné naději, že pomohou zlepšit náš život · A jak už jsem uvedla, ale zobecním to: PŘEDÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA NÁŠ ŽIVOT někomu/něčemu, co zdánlivě může naše problémy vyřešit, ale ve výsledku si člověk může pomoci pouze sám.
Tento článek jsem kompetentní psát zejména z toho důvodu, že já sama četla spoustu esoterických a duchovních knih, shlédla nespočet přednášek na toto téma, viděla spoustu filmů a videí zabývající se touto problematikou, abych pak mohla říct: Všechno tohle zahoďme. Všechno vědění, které je potřebné pro náš život, máme v sobě. Jde jen o to, převzít zodpovědnost za to, co se nám děje a uvažovat nad tím, jak to zlepšit. Každý je schopen najít si sám tu cestu, kterou se chce dát, a všechny tyhle informace z druhé ruky, které dostáváme, jen podporují to, co nám na společnosti vadí. Vydělávají se na nich peníze, matou nás, abychom pak nevěděli, kdo jsme a kterou cestou se vydáme, ulítáváme kvůli nim od reality a věříme NEOVĚŘENÝM informacím, které se k nám dostávají kdoví odkud. Na závěr bych si dovolila dát jednu malou radu: po přečtení tohoto článku zvažte, jestli jste právě nepřečetli absolutní kravinu. To, že je to můj názor, podložený pozorováním a dlouhodobým zájmem o tuto problematiku neznamená, že v článku jsou pravdivé informace. Takto to funguje v mém světě, tak to vidím já a vy to můžete vnímat zase úplně jinak. Nijak se takto ovšem od vás neodděluji, naopak respektuji vaše vnímání světa, ať už máte jakýkoli názor. Já bych ovšem byla pro, aby se eliminovala kvanta esohovadin a duc-hoven, které působí úplně stejně, jako působí jejich pravý opak- ovšem mnohem plíživěji a skrytěji, ne tak očividně. U mě velmi dobře fungovalo, že jsem si na spoustu věcí přišla sama- možná by to bez čtení eso věcí a sledování přednášek nešlo, tento názor ponechám na vás. Já ovšem mohu říct, že ničím z toho se doslovně neřídím, vše si ověřuji, velmi filtruji, co ke mě přichází a nemusím to nijak nazývat- vytvářet tomu nálepky. To, co si někde přečteme, vidíme nebo slyšíme, stejně nemůžeme aplikovat do života, pokud to nevychází z naší vnitřní hluboké pravdy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář